Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Ποιοι είμαστε?
International Intiatives for Cooperation
  1. Ποιοι είμαστε?

Ποιοι είμαστε?

Γιατί το έργο "Κοινωνικά Έργα Τέχνης";

Το έργο "Κοινωνικά Έργα" στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεράστιες δυνατότητες αυτών των περιοχών, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Βουλγαρίας και της βόρειας Ελλάδας. Τα προβλήματα με τις ανισότητες στην εργασία, τη φτώχεια και την υψηλή ανεργία μεταξύ των διαφόρων τύπων ευάλωτων ομάδων, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι Ρομά, οι ηλικιωμένοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μας έδωσαν την ιδέα μέσω αυτού του προγράμματος να προσπαθήσουμε να τους φέρνουμε νέες ιδέες για εαυτό -η απασχόληση με τη χρήση χειροτεχνίας και συγχρόνως την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα.

Είμαστε 6 εταίροι που έχουν δημιουργήσει μια κοινοπραξία για το έργο "SocialCrafts": 3 εταίροι από την Ελλάδα και 3 εταίρους από τη Βουλγαρία.

Ο κύριος δικαιούχος είναι οι Διεθνείς Πρωτοβουλίες για τη Συνεργασία, Razlog, Βουλγαρία.

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι είναι Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας, Ελλάδα. Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI - Blagoevgrad, Βουλγαρία. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, Τμήμα Βόρειας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Επιχειρηματικό κέντρο "Μαρίτζα", Βουλγαρία. Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του απορρέει από την επιθυμία να βελτιωθεί ο τρόπος ζωής των ευάλωτων ομάδων στην περιοχή και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως όσων εκτίθενται περισσότερο στον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών που θα απευθύνονται στους δημιουργούς βιοτεχνών που υπάρχουν στην περιοχή της ΧΒ (τεχνίτες) και στα άτομα με αναπηρία και σε άλλες ευάλωτες ομάδες (εργαζόμενους).

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.