Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
International Intiatives for Cooperation
  1. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες

National Confederation of People with DisabilitiesΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι η τρίτη κοινωνική και συνομοσπονδιακή υπηρεσία του κινήματος αναπηρίας της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να υπερασπιστούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηριών και να είναι μια ανεξάρτητη και ισχυρή υπηρεσία που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους στο ελληνικό κράτος και την κοινωνία.

Contact info
114 Vas. Olgas str., GR-54643, Thessaloniki, Greece
Phone: +30 2310 842 742
E-mail: esaea2@otenet.gr
 

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.