Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI
International Intiatives for Cooperation
  1. Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI

Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI

λογο Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI: Το Επιμελητήριο στο Blagoevgrad έχει υπογράψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σερρών, Πιερίας και Καβάλας, με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Ναυτιλιακό Επιμελητήριο - Χιχόν της Ισπανίας, τα Επιμελητήρια του Εμπορίου κατά μήκος των συνόρων των υποψήφιων χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ - ARGE 28, Euroregion Strimon - Struma και άλλοι.
Σε περιφερειακό επίπεδο, το Δικαστήριο διατηρεί καλές σχέσεις εταιρικής σχέσης με τις τοπικές αρχές, την κρατική διοίκηση, τα πανεπιστήμια και τις επαγγελματικές σχολές, καθώς και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Με τους αντιπροσώπους του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - Μπλαγκόεβγκραντ συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Περιφερειακού Συμβουλίου Τριμερούς Συνεργασίας, του Περιφερειακού Συμβουλίου για ασφαλείς συνθήκες εργασίας και άλλων.

Contact info
Blagoevgrad, 23 Todor Aleksandrov Str., 6th Floor
Phone: +359 73 885 017
Email: office@cci-bl.org

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.