Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Εκδηλώσεις
International Intiatives for Cooperation
  1. Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

30.05.2021 Online Seminar SocialCrafts 29 - 30 May 2021

Online Seminar SocialCrafts 29 - 30 May 2021

06.08.2019 Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 18-21.06.2019

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 18-21.06.2019

06.08.2019 Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 24-27.06.2019

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 24-27.06.2019

06.08.2019 Μελέτες επισκέψεων των εταίρων του έργου στην Ισπανία

Μελέτες επισκέψεων των εταίρων του έργου στην Ισπανία

27.03.2019 Η 4η Συνάντηση Εταίρων του Προγράμματος SocialCraft

Η 4η Συνάντηση Εταίρων του Προγράμματος SocialCraft

31.01.2019 Η εταιρεία International Initiatives for Cooperation πρόκειται να οργανώσει μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία) στις 21 Φεβρουαρίου 2019 (Πέμπτη) από τις 10:00 έως τις 14:00

Η εταιρεία International Initiatives for Cooperation πρόκειται να οργανώσει μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία) στις 21 Φεβρουαρίου 2019 (Πέμπτη) από τις 10:00 έως τις 14:00

30.11.2018 Ανταγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών

Ανταγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών

Εφαρμόστε μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα για να λύσετε ένα κοινωνικό πρόβλημα και να τον στείλετε σε εμάς για να το καταστήσουμε πραγματικά εφικτό και να βρούμε χρηματοδότηση.

15.11.2018 3η συνάντηση εταίρων, Καβάλα 9η - 10η Οκτωβρίου 2018

3η συνάντηση εταίρων, Καβάλα 9η - 10η Οκτωβρίου 2018

16.03.2018 2η συνάντηση εταίρων, Χάσκοβο 12 - 13 Μαρτίου 2018

2η συνάντηση εταίρων, Χάσκοβο 12 - 13 Μαρτίου 2018

12
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.