Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Πόροι
International Intiatives for Cooperation
  1. Πόροι

Πόροι

16.08.2021 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Παρατηρητηρίου Ιστού για την παρακολούθηση της αξιολόγησης επιπτώσεων και την αναφορά αριθμού ατόμων και δομών.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Παρατηρητηρίου Ιστού για την παρακολούθηση της αξιολόγησης επιπτώσεων και την αναφορά αριθμού ατόμων και δομών.

04.04.2021 SocialCrafts App

SocialCrafts App

03.02.2021 ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ COVID-19

ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ COVID-19

03.02.2021 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

17.01.2021 Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SocialCrafts για κινητά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SocialCrafts για κινητά.

16.01.2021 Ψηφιακή επαγγελματική κάρτα

Ψηφιακή επαγγελματική κάρτα

07.01.2021 Οδηγίες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης κοινωνικής εκκίνησης

Οδηγίες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης κοινωνικής εκκίνησης

20.12.2019 Εκτίμηση επιπτώσεων και διδάγματα

Εκτίμηση επιπτώσεων και διδάγματα

30.06.2018 Μελέτες με επίκεντρο τις παραδοσιακές τέχνες, την απασχόληση μειονεκτούντων και ευάλωτων ομάδων, την κοινωνική οικονομία και άλλες. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός κοινού οδηγού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις για τη νέα ένταξη στην εργασία

Μελέτες με επίκεντρο τις παραδοσιακές τέχνες, την απασχόληση μειονεκτούντων και ευάλωτων ομάδων, την κοινωνική οικονομία και άλλες. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός κοινού οδηγού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις για τη νέα ένταξη στην εργασία

1
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.