Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας
International Intiatives for Cooperation
  1. Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας

Η Ένωση International Initiatives for Cooperation (IIC) είναι μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003. Ο σύλλογος εργάζεται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με έδρα την πόλη Razlog. Η αποστολή του σωματείου είναι να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών στη Βουλγαρία μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης διαφόρων έργων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και αντίστοιχα των δήμων έδαφος.
 

Contact info
Mobile: +359 898 522 414
Address 1: Ekzarh Yosif Street
Address 2: Macedonia Square №8
2760 Razlog Bulgaria
E-mail: office@iicbg.org

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.