Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά"
International Intiatives for Cooperation
  1. Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά"

Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά"

Business Center “Maritza” είναι αυτοδιοικούμενη, μη θρησκευτική και πολιτική ανεξάρτητη ένωση και στόχος της είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη οικογενειακών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή του Haskovo, να συνεργαστεί για τη συγκέντρωση νέων ιδεών, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εμπειρία από την ανάπτυξη με στόχο τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή, τη στήριξη του μη κυβερνητικού τομέα και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξή του.

Contact info
E-mail: bcmaritza2009@gmail.com
Phone: +359 38 66 50 21

Registration address:
Bulgaria, Haskovo 6300, 150 Balgaria Boulevard, 3rd fl., 322 office

Correspondence address:
Bulgaria, Klokotnitsa village 6310, Business Incubator

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.