Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Επαφές
International Intiatives for Cooperation
  1. Επαφές

Επαφές

Association “International Initiatives for Cooperation” (IIC)

Address: 1 Ekzarh Yosif Str., Razlog 2760, Bulgaria

Phone: 0747 80945; 00359 898 522 414

E-mail: tkostadinka@gmail.com inter.initia.cooperation@gmail.com

Website: www.iicbg.org

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.