Международни инициативи за сътрудничество | Кои сме ние
International Intiatives for Cooperation
  1. Кои сме ние

Кои сме ние

Проект "Социални занаяти" има за цел да информира за възможностите, които предлага  трансграничният  регион,  пред  уязвимите групи на обществото. Проектът се стреми да работи за  премахване на съществуващи проблеми  като трудово  неравенство, бедност и висока безработица ( безработни млади  хора, жени, роми, възрастни, дългосрочно безработни и инвалиди). Представителите на тези уязвими групи ще имат възможността да достигнат до нови идеи за стартиране на собствен бизнес , включвайки се в проектните дейности. Като използват своите умения и занаяти, те ще съумеят да се интегрират напълно в местните общности.

Консорциумът на проект „Социални занаяти” е създаден от три партньорски организации от Гърция (Асоциация на хората с увреждания на префектурата на Кавала, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон на Северна Гърция, гр. Солун, Търговска камара Атина) и три партньорски организации от България (Регионален център за обучение за професионално образование ТПП - Благоевград, Бизнес център „Марица”, гр.Хасково и водещият партньор на проекта сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“, гр.Разлог). Консорциумът обединява усилията си за подобряване начина на живот на уязвимите групи в трансграничния регион и тяхното включване в реална заетост, като приоритет са групите, изложени на риск от социално изключване. В този контекст партньорите по проекта ще разработят и предложат серия от иновативни услуги, насочени към занаятчии от трансграничния регион, хора с увреждания и представители на други уязвими групи.

 

 

 

 

 

 

Международни инициативи за сътрудничество National Confederation of Disabled People Regional Center for vocational education training to CCI - Blagoevgrad Бизнес Център „Марица” National Confederation of People with Disabilities
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.