Международни инициативи за сътрудничество | Бизнес Център „Марица”
International Intiatives for Cooperation
  1. Бизнес Център „Марица”

Бизнес Център „Марица”

Business Center “Maritza” е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково, да съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие.

Контактна информация:
Телефон: +359 38 66 50 21
Имейл: ​​bcmaritza2009@gmail.com

​Регистрационен адрес:
​България, Хасково 6300, бул. България № 150, ет. 3, офис 322

Адрес за кореспонденция:
България, община Хасково, с. Клокотница 6310, Бизнес Инубатор

Международни инициативи за сътрудничество National Confederation of Disabled People Regional Center for vocational education training to CCI - Blagoevgrad Бизнес Център „Марица” National Confederation of People with Disabilities
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.