Международни инициативи за сътрудничество | Събития
International Intiatives for Cooperation
  1. Събития

Събития

30.05.2021 Онлайн семинар SocialCrafts 29 - 30 май 2021 г

Онлайн семинар SocialCrafts 29 - 30 май 2021 г

06.08.2019 Обучителен семинар 18-21.06.2019

Обучителен семинар 18-21.06.2019

06.08.2019 Обучителен семинар 24-27.06.2019

Обучителен семинар 24-27.06.2019

06.08.2019 Учебни визити в Испания на партньорите по проекта

Учебни визити в Испания на партньорите по проекта

27.03.2019 Четвъртата среща на партньорите на проекта SocialCraft

Четвъртата среща на партньорите на проекта SocialCraft

31.01.2019 Публично събитие в рамките на проект  21.02.2019 гр. Благоевград

Публично събитие в рамките на проект 21.02.2019 гр. Благоевград

06.12.2018  4 еднодневни семинара за представители на уязвими групи от област Хасково по проекта (27.11, 28.11, 3.12, 4.12.2018 г.)

4 еднодневни семинара за представители на уязвими групи от област Хасково по проекта (27.11, 28.11, 3.12, 4.12.2018 г.)

30.11.2018 Конкурс за социална бизнес идея

Конкурс за социална бизнес идея

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.

15.11.2018 Трета среща на партньорите, Кавала 9-10 октомври 2018г.

Трета среща на партньорите, Кавала 9-10 октомври 2018г.

12
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.