Международни инициативи за сътрудничество | Международни инициативи за сътрудничество
International Intiatives for Cooperation
  1. Международни инициативи за сътрудничество

Международни инициативи за сътрудничество

Association International Initiatives for Cooperation (IIC) is a non-profit, non-governmental organization established in 2003. The association is working on the territory of the Republic of Bulgaria, having its head office in the town of Razlog. The mission of the association is to develop and build up the capacity of the civil society in Bulgaria through designing and implementing different projects, activities, and initiatives aimed at promoting the cultural, social and economic development of the country and respectively of the municipalities on its territory.

Контактна информация:
Телефон: +359 898 522 414
Адрес 1: ул. Екзатх Йосиф
Адрес 2: пл. „Македония” №8
2760 Razlog Bulgaria
И-мейл: office@iicbg.org

Международни инициативи за сътрудничество National Confederation of Disabled People Regional Center for vocational education training to CCI - Blagoevgrad Бизнес Център „Марица” National Confederation of People with Disabilities
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.