Международни инициативи за сътрудничество | Контакти
International Intiatives for Cooperation
  1. Контакти

Контакти

Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС)

Адрес: ул. „Екзарх Йосиф“ 1, гр. Разлог 2760, България

Телефон за контакт: 0747 80945; 00359 898 522 414

Имейл: tkostadinka@gmail.com ; inter.initia.cooperation@gmail.com

Уебсайт: www.iicbg.org

Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.