Международни инициативи за сътрудничество | Материали
International Intiatives for Cooperation
  1. Материали

Материали

16.08.2021 Проектиране и разработване на Уеб обсерватория за наблюдение на оценка на въздействието и отчитане на броя на хората и структури.

Проектиране и разработване на Уеб обсерватория за наблюдение на оценка на въздействието и отчитане на броя на хората и структури.

04.04.2021 SocialCrafts App

SocialCrafts App

03.02.2021 ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ЗАНАЯТЧИИ – ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОНЛАЙН ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ЗАНАЯТЧИИ – ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОНЛАЙН ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19

03.02.2021 КАТАЛОГ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА И ЖИВОТА НА ПОДПОМОГНАТИТЕ СТРУКТУРИ И ЗАНАЯТЧИИ

КАТАЛОГ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА И ЖИВОТА НА ПОДПОМОГНАТИТЕ СТРУКТУРИ И ЗАНАЯТЧИИ

17.01.2021 Как да използвате мобилното приложение SocialCrafts.

Как да използвате мобилното приложение SocialCrafts.

17.01.2021 За какво служи мобилното приложение „SocialCrafts“?

За какво служи мобилното приложение „SocialCrafts“?

16.01.2021 Дигитална визитка

Дигитална визитка

07.01.2021 Насоки за създаване на социален startup бизнес

Насоки за създаване на социален startup бизнес

20.12.2019 Оценка на въздействието и научени уроци

Оценка на въздействието и научени уроци

12
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.