Международни инициативи за сътрудничество | National Confederation of People with Disabilities
International Intiatives for Cooperation
  1. National Confederation of People with Disabilities

National Confederation of People with Disabilities

National Confederation of People with Disabilities.  The National Confederation of Disabled People is the third level socio-confederate agency of the country’s disability movement. It was founded in 1989 by organizations of individuals with disability and their families, so as to defend issues of common interest for all categories of disability and to be an independent and strong agency representing people with disabilities and their families in the Greek State and society.

Контактна информация:
София 1000, ул. Христо Белчев 8,
Телефон: +359 2 986 7070
И-мейл: a4all@mail.bg
 

Международни инициативи за сътрудничество National Confederation of Disabled People Regional Center for vocational education training to CCI - Blagoevgrad Бизнес Център „Марица” National Confederation of People with Disabilities
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.