Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Δραστηριότητες
International Intiatives for Cooperation
  1. Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: • Δραστηριότητες προετοιμασίας, όπως: προκαταρκτικές μελέτες στο χώρο της ΚΤ (εστίαση στην παραδοσιακή χειροτεχνία, απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων, κοινωνική οικονομία κλπ.), Επισκέψεις μελέτης στο εξωτερικό για καλές πρακτικές  • Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης / ενεργοποίησης για όλα τα μέρη (4 τοπικά συνέδρια) και δραστηριότητες κατάρτισης με στόχο τους τεχνίτες (6 σεμινάρια), άτομα με μειονεκτήματα (2 σεμινάρια), τοπικές αρχές, χορηγοί και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (2 εθνικά εργαστήρια) • Κοινός οδηγός για νέες κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία  • Δίκτυο δύο Κέντρων Υποστήριξης Απασχόλησης της CB για ένταξη σε παραδοσιακά χειροτεχνήματα που θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της προβλεπόμενης δραστηριότητας Ηλεκτρονικής Προώθησης και για την παροχή εσωτερικών υπηρεσιών σε παραδοσιακούς τεχνίτες (εκκολαπτήρια) και σε μειονεκτούντα άτομα κέντρα) • Ένα πρόγραμμα εισαγωγής πιλοτικών προγραμμάτων (προσφέροντας υποστήριξη σε 40 τεχνίτες και 100 μειονεκτούντα άτομα) • Εργαστήρια και σεμινάρια • Κινητές μονάδες που θα είναι υπεύθυνες για την παροχή (στον ιστότοπο χρήστη) ορισμένων από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης σε τεχνίτες και μειονεκτούντα άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές (άλλους 40 τεχνίτες και 100 μειονεκτούντα άτομα)  • Ανοιχτό διαγωνισμό για νέες επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα των παραδοσιακών χειροτεχνιών, με οικονομικά βραβεία (3 καλύτερες ιδέες) για τους νικητές καθώς και υποστήριξη για την εκπόνηση λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων και την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.  • Μια πλήρως προσβάσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής προώθησης για χειροτεχνήματα από την ΚΤ (με τη μορφή "online Social Mall")  • Μια εφαρμογή για κινητά για μέλη του δικτύου (πωλητές χειροτεχνίας)  • Την παραγωγή του υποστηριζόμενου καταλόγου 202 των τεχνιτών  • Οργάνωση δύο παραδοσιακών φεστιβάλ για υποστηριζόμενες κατασκευές και τεχνίτες για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να προωθήσουν το Έργο, τα κέντρα υποστήριξης της απασχόλησης και την ηλεκτρονική πλατφόρμα. • Δίκτυα με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. • Ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των επιπτώσεων

 

Το έργο SocialCrafts θα υλοποιήσει δραστηριότητες στο Razlog, την Καβάλα, το Blagoevgrad, τη Θεσσαλονίκη, το Haskovo, καλύπτοντας 5 από τις 11 περιοχές NUTS III και τις τέσσερις διοικητικές περιοχές της περιοχής CB (GR 11, 12, BG 41, 42). Η εταιρική σχέση έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η γεωγραφική κάλυψη, καθώς οι εταίροι θα ενεργούν ως περιφερειακές / τοπικές κεραίες για να διαδώσουν το μήνυμα σε παρακείμενες περιοχές. Ορισμένες δραστηριότητες του έργου θα καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της CB (προπαρασκευαστικές μελέτες, οδηγός για νέες κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμογή για κινητά, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, δικτύωση και ανοιχτό διαγωνισμό για νέες επιχειρηματικές ιδέες). Άλλες δραστηριότητες έχουν τις ρίζες τους σε ορισμένα μέρη [π.χ. δύο φυσικές δομές (μία σε κάθε πλευρά των συνόρων) που θα χρησιμεύσουν ως εθνικά κέντρα αναφοράς που λειτουργούν ως εκκολαπτήρια, Δύο παραδοσιακά φεστιβάλ, σεμινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις κλπ], τα οποία θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση του έργου, ικανοποιώντας τις ανάγκες των συνεργατών. Ορισμένες δραστηριότητες θα είναι "στο δρόμο" (κινητές μονάδες που θα παρέχουν υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης) για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών και ομάδων που έχουν χαμηλό επίπεδο κινητικότητας λόγω οικονομικών ή φυσικών λόγων. Οι συναντήσεις του έργου θα οργανωθούν στην Καβάλα, το Μπλαγκόεβγκραντ, το Χάσκοβο και τη Θεσσαλονίκη.

 

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.